Kontakty

TRENÉRKY:

Mgr. Alice Rejdová - trenér I. tř., rozhodčí I. tř.

rejda@volny.cz, tel. 606 547 823

 

Ing. Lucie Dadáková - trenér III. tř., rozhodčí III. tř.

dadakova.l@seznam.cz, tel. 732 876 679

 

Bc. Kateřina Rozmanová - trenér III. tř.

rozmanova.katerina@seznam.cz, tel. 732 519 565 

 

Nicole Dadáková - trenér III. tř. 

nicole.dadakova@seznam.cz, tel. 731 934 632

 

Trenérky přípravky:

Mgr. Barbora Klobásková - trenér III. tř.

tel. 725 755 112

 

Ing. Miroslava Šťovíčková - trenér III. tř.

tel. 603 728 679

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Předsedkyně oddílu moderní gymnastiky SPORT CENTRUM při ZŠ Horníkova 1, Brno, z.s.:  Mgr. Alice Rejdová


 

fakturační adresa:

SPORT CENTRUM

při ZŠ Horníkova 1

628 00 Brno - Líšeň

 

IČ: 62159071

Spisová značka: L 5089 vedená u Krajského soudu v Brně

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), v rámci své činnosti zpracováváme
osobní údaje členů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně
může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést
námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


 

  

Trénujeme převážně na ZŠ Horníkova 1 v Brně - Líšni, viz mapa. 

Kontaktujte nás